Жирафите

Бог - Изобретателят!Изключителен език

Езикът на жирафа заслужава вписване в Книгата на световните рекорди на Гинес.

Син е на цвят  и може да достигне до 50 см!

Всеки ден жираф изяжда около 30 кг храна! Това му отнема от шестнадесет до двадесет часа в денонощие.

 

Жирафите предпочитат да ядат листа от горната част на дърветата, а листата на акациите са любимата им храна. 

Жирафът хваща клонче с език, дърпа го в устата си и го остъргва от листата, като придвижва назад главата си. 

Езикът и устните са направени по такъв начин, че въпреки тръните по клоните, те не се нараняват.


Напред