Африкански слон

Просто уникален!Тежкотонажниците

Африканските слонове са най-тежките сухоземни бозайници в света.

Мъжките слонове могат да тежат до 7,5 тона.

Тяхната дължина и височина също са впечатляващи: те са дълги до 7 метра и са високи до 4 метра в рамото.


Напред