Никодим задава важни въпроси!

Как може човек да влезе в Божието царство?

Какво трябва да направи?

Какво означава да се новородиш?