Обяснение за защита на данните за деца

Радваме се, че се интересувате от нашия уебсайт. Искаме да ви дадем обяснение на това, което се случва на нашия уебсайт на заден план, когато го посещавате. Когато търсите уебсайта, вашият компютър автоматично ни изпраща своя IP адрес. Както при телефонния номер, IP адресът е уникален, но не води до телефона, а до вашия компютър. Последният е отговорен за това, че ни се изпращат „данни“. Под понятието „данни“ се разбира всичко, което трябва да знаем лично от вас. Например вашето собствено и фамилно име, вашия адрес на живеене, вашата дата на раждане, вашите заболявания (например алергии) и дори този IP адрес. Ние използваме IP адреса, за да знаем на кой компютър се изпращат текстовете, снимките и видеоклиповете от уебсайта. Без него не бихте могли да прочетете това съобщение.

Защо ви обясняваме това?

Вашите лични данни могат да бъдат запазени от нас само ако вие разрешите това. Въпреки това, IP адресът трябва винаги да съхраняваме без вашето разрешение за ограничен период от време (60 дни), така че да можем да видим кой посещава нашия уебсайт. Понякога има посетител, който иска да ни нарани. С IP адреса можем да докладваме това на полицията. Ако имате въпроси относно вашите съхранени данни при нас, можете да ни изпратите имейл. Ние можем да ви предоставим информация за вашите данни само ако можете да ни докажете, че имате право да разполагате с информацията - в противен случай всеки може да поиска вашите данни. Можете да промените данните при нас или да ги изтриете. Имате право да кажете, че не можем повече да използваме данните, тогава ще трябва да ги изтрием. Надяваме се, че виждате, че вашите данни са много важни, така че ни пишете на горепосочения адрес, ако имате въпроси.