Павел и Сила във Филипи

Павел и Сила споделят вестта за възкръсналия Исус.

Тази вест променя живота на хората, с които се срещат.

Може ли тази вест да промени и твоят живот?