Направи си цветни стъбла и листа

Цветните стъбла са за божур, нарцис и лале.