Йоан Кръстител

Йоан Кръстител посочва към Исус с думите: Това е Божият агнец!

Какво означава това?

Защо той нарича Исус Божия агнец?