Мадугу

Историята на Мадугу от Африка и говорещата книга! Една истинска история!