Спасител за теб - Паралитикът

Може ли Исус да прощава грехове?

Какви доказателства имаме, че Исус може да прощава грехове?

Ако Исус може да прощава грехове, какво трябва да направя?