Влизането на Исус в Ерусалим

Много хора празнуват Цветница, но не знаят точно какво се е случило на този празник. Исус влиза в Ерусалим като Цар и хората го посрещат с цветя, клони и постилат дрехите си пред него, за да му се поклонят.