Супер-нос помощник

Супер-нос помощникПредстави си крадец, който краде нещо от магазин, бяга от магазина, 
тръгнва по улицата и изчезва.
Но, той оставя каскета си след себе си.

Напред