Давид и Голиат

Давид и Голиат

Филистимците отново тръгнаха на война срещу израилтяните. По-големите братя на Давид бяха на предна линия. Той трябваше да им донесе храна и да разбере как се справят.
Когато дойде в зоната на войната, видя истински гигант - почти десет фута висок(около 3м)! - от другата страна. Името му беше Голиат.

Той крещеше на израилтяните и ги проклинаше. Всички войници се страхуваха от него, дори цар Саул.

Те бяха забравили, че Бог е по-силен от всеки?
Голиат: “Ей, тъпите израилтяни! Ха, страхувате ли се? Хахаха! Ще ви направя вкусна храна за птиците. Вашият Бог няма да може да ви помогне. По-силен съм от Него.”
Давид: „Всички чухте ли това? Той се подиграва с Бога! Ще го оставите ли да направи това?”
Давид се разстрои от тези обиди на филистимеца.
Едно беше да се подиграваш на израилтяните, но друго беше да се подиграваш на Бога. Голиат отиде твърде далеч!

Давид отиде веднага при цар Саул и му каза, че ще се бие с гигантския Голиат.
Давид беше сериозен. Той взе само овчарската си тоягата и прашката си и тръгна към Голиат.

Бог е по-силен - това му даде кураж.
Голиат се приближаваше и приближаваше.
Голиат: „Аз да не съм куче, че идваш против мен с тояга? Мислиш ли, че твоят Бог ще те защити? Хахаха, по-силен съм от Него. Ще те убия.”
Давид: „Ти идваш против мен с меч и копие, но аз идвам против теб в името на Всемогъщия Бог, Когото си прокълнал. Той е по-силен от теб! Ще те победя и целият свят ще види, че Израел служи на живия Бог.”
Давид взе прашката си, завъртя я…

Камъкът в прашката на Давид удари гиганта директно в главата. Той падна на земята мъртъв.
Каква полза имаше Голиат да проклина Бог?

Кой беше най-силният в крайна сметка? Бог е по-силен!
;
  
  
  

Напред..