Исус - възкресението и живота

Исус - Възкресението и Животът

Лазар, един добър приятел на Исус, се разболя и умря.
Исус беше чул за заболяването на Лазар, но не дойде веднага при него. Дали вече беше твърде късно, за да помогне на Лазар?
Лазар имаше две сестри - Марта и Мария. Те живееха във Витания.
Когато Исус пристигна, Марта изтича при него и проплака: "Господи, ако ти беше тук, нямаше да умре брат ми!" ( Евангелие на Йоан11:21).
Исус отговори: "Брат ти ще живее отново ” (Йоан11:23).
Той продължи: "Аз съм възкресението и живота. Който вярва в мен, няма да умре, но ще живее(Йоан11:25).
По това време починалите хора не бяха погребвани под земята. Гробовете бяха в пещери в скалите, и се затваряха с големи камъни.
Кoгато Исус пристигна, Лазар беше вече от три дни в гроба.
Исус също тъжеше. Той плачеше с Мария и Марта, докато отиваха до гроба.
“Отместете камъка,” заповяда той(Йоан 11:39).
Той погледна към небето и се помоли. След това извика силно: "Лазаре, излез навън!"(Йоан11:43)
Лазар излезе от гроба! Той все още беше повит с погребални одежди.
“Разповийте го и го оставете да си ходи” каза Исус (Йоан11:44).
Исус възкреси Лазар! Много от хората, които бяха там повярваха в Исус.
Исус е възкресението.
Самият Исус оживя(възкръсна) 3 дни след смъртта си! Исус е жив!
Приел ли си Исус за твой Спасител?

Тогава не е нужно да се страхуваш от смъртта. Ще живееш завинаги с Него на Небето.
;