Хъдсън Тейлър 4-Нужни са мисионери

Нужни са мисионери

Няколко години по-късно Хъдсън и Мария заживяха с децата си в хубава, голяма къща.
Много хора идваха при тях. Хъдсън лекуваше болестите им и им разказваше добрата новина за Исус Спасителя.
Но имаше хора, които изобщо не харесваха семейството на Хъдсън. Една вечер те се промъкнаха до къщата и предизвикаха пожар.
Много от хората бяха сериозно ранени, включително и Мария. Тя имаше нужда от помощ, за да избяга от пламъците.
Синът й Чарлз Едуард се роди няколко месеца по-късно.
Хъдсън и Мария се молиха: „Мили Боже, моля Те, дай ни нов дом и всичко, от което се нуждаем, за да живеем."
Бог се грижеше добре за тях.
Изключително натоварените месеци и години изискваха всички сили на Хъдсън.
След всичко това той беше напълно изтощен. През юли 1860 г. отплава обратно за Англия със семейството си и приятел, за да се отпусне и да почива.
Хъдсън се молеше всеки ден за Китай:
"Господи, използвай ме в Англия, за да спечеля пет нови мисионери за Китай."
Бог отговори!
Хъдсън и приятелите му основават организация.
Създадената организация е за обучение на мисионери, които да отидат в Китай.
Малко след това 8 нови мисионери отплават за Китай.
През май 1866 г. Хъдсън отплава обратно за Китай със семейството си, приятел и 16 други мисионери...
... скоро след това дойдоха допълнително още 70 мисионери
... а по-късно още 100 мисионери
... и накрая имаше 800 мисионери, които бяха част от организацията.
Хъдсън умира през 1905 година.
организацията за мисионерите, която той основал, работи и до днес! Наричаше се Вътрешно-Китайска мисия. Сега се нарича Океанско мисионерско дружество.
  
  
  

Обратно към началото

Напред