Божият план

Божият план

“Хей, хора от Назарет! Чуйте заповедта на императора! Ще бъде извършено преброяване. Всеки гражданин на страната трябва да се върне в родния си град, за да бъде преброен. След като бъдете преброени, можете да се върнете тук. ...”
Дори Мария и Йосиф трябваше да се подготвят за това дълго пътуване. Йосиф бе потомък на цар Давид, поради което трябваше да се върне във Витлеем, родното му място.
Исус, Спасителят на света - това беше добрият план на Бог.
За Мария пътуването беше особено трудно, защото очакваше първото си дете. Вече знаеше, че ще бъде майка на Божия Син, защото ангел беше казал и на нея, и на Йосиф тази добра новина.
Във Витлеем те бяха много разочаровани.
“Няма нищо свободно. Всички стаи са заети. Попитайте някъде другаде. Тръгвайте си, тук няма място за вас!" Навсякъде вратите бяха затворени.
Най-сетне намериха място в един обор. И там посред нощ се случи чудо.
Исус се роди
Представи си, 700 години преди това да се случи, Бог вече беше обещал, че Месия ще се роди във Витлеем.
Мария взе Исус, уви го в пелени и го положи в яслата. Божият план беше осъществен.
Бог обича хората толкова много, че изпълни Своя план и даде Своя Син за нас.
Целият Назарет беше развълнуван. Много хора се разстроиха. Царската заповед не се вписваше в техните планове, но се вписваше в Божия план.
;
  
  
  

Напред..