Намери грешките!

12 Намери грешките!На картината има неща, които не са съществували преди 2000 години! Откри ли ги?

Кликни върху „Напред“ и ги запиши!

Напред Обратно към началото