Индианският вожд и Исус

Няма какво повече да дам?

С мачетето в ръката си мисионерът премина през джунглата. Накрая стигна до индианското село. Индианският вожд го поздрави по приятелски начин. За миг цялото село се събра около него.
С удоволствие мисионерът започна да говори: „Бог ме изпрати при вас, за да знаете как човек може да отиде на небето.“
Индианският вожд с удоволствие слушаше тази добра новина. Той се изправи, взе нещо и каза: „Индианският вожд дава на Бога своя лък и своята стрела.“ След това продължи да слуша.
И мисионерът продължи да говори. „Бог те обича и иска да дойдеш при Него. Но Бог е свят и вашите грехове затварят пътя към Него. Грешниците не отиват на небето.
Това натъжи индианците. Бяха крали, лъгали и убивали и сега се срамуваха.

" Не тъгувайте! - каза мисионерът. "Бог ви обича. Той ще ви прости греховете.
Индианският вожд много се зарадва, като чу тези думи. Той се изправи и донесе красив шарен килим.
“Индианският вожд се радва, че Бог го обича; Той дава на Бога своя килим. ” След това продължи да слуша.
„Бог изпрати Своя единствен Син на Земята, за да плати наказанието за греховете на всички хора.” Бог направи толкова много!
Индианският вожд отведе мисионера на реката, за да даде на Бога най- ценното нещо, което притежаваше.
Индианският вожд иска да даде на Бога лодката си. Сега нямам какво повече да дам на Бога. ”Наистина, какво повече мога да Му дам?
Мисионерът продължи да говори. „Исус, Божият Син, даде Своя живот на кръста заради вината ти. Той те обича. Повярвай в Него и Той ще прости греха ти и ще можеш да отидеш на небето. ”
Лицето на вожда сияеше, като казваше: „О, знам какво мога да дам на Бог; моето доверие. Вярвам, че Исус умря за мен и ще Му се покоря. Отсега нататък Исус винаги ще бъде на първо място в живота ми! "
Би ли искал да сте щастлив? Тогава направи това: вярвай в Господ Исус и Му дай първо място в живота си.
;
  
  
  


Напред..