Исус се молеше на уединено място

Исус се моли цяла нощ на планина

Исус имаше много изморителен ден.
Книжниците и фарисеите Го бяха нападали с думи. Бяха му много ядосани.
Те обсъждаха помежду си как могат да премахнат Исус от пътя си.
В това време Исус се изкачи на планината, за да се моли.

Той искаше да бъде сам с Бога, Своя Баща.
Исус се нуждаеше от тихо време, в което да бъде близо до Бог Отец.
Той можеше да говори с Него за всичко. Това беше много важно за Исус.
Поради тази причина Той потърси тихо място, където да бъде сам.
The Bible says,
“Цяла нощ Той продължи да се моли ...” (Lukas 6,12).
На сутринта, когато стана светло, Исус взе важни решения.
Той избра Своите 12 ученици.
Когато живеш за Исус, е също толкова важно да имаш тихо време и да разговаряш с Бога.

Как правиш това?
Кога имаш "тихо време" с Бога?

Важно е да имаш спокойно място, за да не се разсейваш.
;
  
  
  

Напред..