Радост, която не свършва

Радост, която не свършва

На полето овчарите се грижеха за овцете си. Това беше трудна работа. Те нямаха права. Те бяха презрени, също като крадци и разбойници.
Нямаше ли помощник или Спасител за тях? Те бяха приели факта, че са най-ниско в обществото?
В средата на нощта на небето блесна невероятна светлина. Те много, много се уплашиха. Ангел, Божий пратеник, беше дошъл при тях от небето.
Ангелът им каза: „Не се страхувайте! Нося ви добри новини, които ще предизвикат голяма радост за всички. "
"Днес в Давидовия град се е родил Спасителят за вас; той е Месията, Господ. Това ще ви бъде знак: ще намерите бебето, увито в пелени и лежащо в ясла."
Зашеметени, овчарите слушаха внимателно. Спасител! Голяма радост изпълни сърцата им. Бог не ги беше забравил.
Тогава на небето се появиха още много, много ангели, които възхваляваха Бога за чудото на раждането на Спасителя.
Овчарите отидоха до плевнята и намериха Мария, Йосиф и бебето Исус. Толкова много се зарадваха, когато видяха Исус, Спасителя!
Това също е истина: Спасителят също се роди и за теб. Помоли Господ Исус да влезе в живота ти и ще получиш радост, която никога няма да престане.
;
  
  
  

Напред..