СиЗ 1 - Правилна дистанция

Слънцето и ЗемятаЗащо Слънцето е важно за нас?

Без топлината и светлината на Слънцето не би бил възможен живот на земята - без растения, без животни, без хора. Няма да има ден и нощ, но на земята ще бъде много тъмно и студено. Бог създаде Слънцето, така че животът на земята да е възможен.


Напред