Моли се както Исус се молеше 1

Исус се молеше

Исус се молеше в много ситуации в живота си..
Той знаеше към кого може да се обърне, за да намери утеха.
Исус благодари на Бога за малко храна, която имаха и преживя чудо - как Бог задоволява глада на хиляди хора само с малкото, което имаха в наличност.
Той предаде Своя проблем на Бог Отец и се помоли също и за другите хора.
Вземи за пример Исус . Моли се, както Той се молеше!
;