Уникална и необичайна

ПтицечовкатаПтицечовките живеят само по източния бряг на Австралия и на остров Тасмания.

Те живеят в леговища близо до реки или езера.

Животните са с дължина 45 см, през деня спят в дупките си а нощем ловуват във водата.


Напред