Как да разбера, че всичко в Библията е вярно?

Как да разбера, че всичко е вярно?

„Как да разбера, че всичко е вярно?“, искаше да знае Сара: „Можеш ли да докажеш, че Исус е наистина Божият Син?“

Попитах я: „Можеш ли да докажеш, че си Сара?“
„Разбира се, с моята лична карта!“ отговори тя.
"Жалко, че Исус няма такава.”
Сара не знаеше, че Исус има пет лични карти.

"Той има пет лични карти? Наистина ли?”
Първата лична карта, която Исус получи, беше от Бога. Когато Исус беше кръстен, глас от небето каза: „Това е моят Син, когото обичам; В Него е моето благоволение.”
Втората лична карта е Библията, защото всички пророчества за Божия Син бяха изпълнени в Исус.
Третата лична карта за Божия Син е Неговото възкресение. Той е жив. Той има много свидетели.
Хората издадоха четвъртата лична карта. Хората, които го познаваха, казваха: „Това наистина е Божият Син.”
Ще ти покажа петата лична карта, която беше в Галилейска Кана. Там имаше празненство- сватба. Исус и неговите приятели също бяха поканени.

Гостите пееха, ядяха и пиеха.
И тогава се случи нещо неочаквано: Нямаше повече вино. Мария беше първата, която забеляза и тя каза на Исус.

Исус каза на слугите: „Напълнете делвите с вода.”
От кладенеца бяха извадени около 650 литра вода, с която напълниха делвите. Исус им каза: „Отсипете малко и го занесете на господаря на сватбата.”
Господарят на сватбата отпи глътка, вкуси го и се втурна към младоженеца. „Откъде идва това вино?“, Искаше да знае той. „Никога досега не съм опитвал толкова хубаво вино.”

Исус превърна обикновената вода в най-хубавото вино!
Това беше първото чудо, което Исус извърши.
Чудесата са лична карта за Божия Син.
Има пет лични карти за Божия Син.

"Това ми е достатъчно. Вярвам в Него. Ами ти?"
;

Напред..