Защо платноходката е два пъти негова?

Да принадлежиш два пъти

Ваканцията най-накрая започна! Джеф дълго я очакваше. Искаше да се наспи добре и да има много време за хобито си.
Той работи ентусиазирано дни наред и направи една платноходка. Дори му беше позволено да го прави в работилницата на баща си.
Накрая той боядиса платноходката с червена и синя боя, а на трите мачти висеше бяло платно.
С гордост той отнесе малката си платноходка до брега и я остави да се плъзне по вълните.
Не беше забелязал, че банда момчета го наблюдаваше и се приближаваше до него.
"Ти ли я направи? Сега вече ще е наша!"
Преди Джеф да успее да каже дори дума, го блъснаха в тръстиките. Докато успее да се изправи, бандата вече я нямаше, както и неговата платноходка.
Very near tears, he walked back home.
Минаха седмици. Един ден Джеф видя платноходка си на витрината на един магазин.
„Тате, това е моята платноходка!“
„Сигурен ли си?“, Попита баща му.
"Да, сигурен съм. Не виждаш ли надписа на носа й?"
Джеф се втурна във магазина и извика към продавачката: "Тази платноходка не е твоя! Тя принадлежи на мен."
Бащата на Джеф обясни всичко на смаяната жена.
"Купих тази платноходка от една група момче. Да сключим сделка: ще ви продам планоходката за сумата, за която съм я купила?"
Джеф се съгласи и плати за платноходка, която самият той беше построил.
"Малка платноходке, сега ти вече си моя два пъти. Първо - те направих, и второ, - купих те."
„Дали и ти принадлежиш на Бога два пъти?“, Попита баща му.
"Защо два пъти?"
"Ами, Бог направи човека, но след това човекът се отдалечи от Бога поради греха. Когато Исус умря на кръста, Той плати с живота си, за да можем отново да принадлежим на Бога."
"И как да разбера дали принадлежа на Бог два пъти?"
"" Помоли Исус да ти прости за целия ти грях, помоли Го да влезе в живота ти и тогава ще бъдеш дете на Бога. Като Божие дете два пъти Му принадлежиш. ""
;