Всеки ден с Бог

ден 1

Книжка 1

Ниво: Начинаещи

Бог създаде света
Битие 1:1, 2

Прочети: Битие 1:1, 2

1 В началото Бог сътвори небето и земята. 2 А земята беше неустроена и пуста; и

тъмнина покриваше бездната... “

След това Бог направи светлината. Той я нарече „ден“. Нарече тъмнината „нощ“. Това

беше първият ден. На втория ден Бог раздели водите. Нарече космоса „небе“.

 

Бог, за когото ни разказва Библията, е единственият истински Бог.

Той създаде целия свят от нищото.

Той създаде деня и нощта.

Кое от двете предпочиташ?

Бог те обича.

Той иска да се грижи за теб и има силата да ти помогне във всичко.

Благодари Му, че е толкова силен.