Всеки ден с Бог

ден 1

Книжка 1

Моли се

Скъпи Боже, благодаря Ти, че създаде света. Благодаря Ти, че се грижиш за мен. В

името на Исус. Амин.