Всеки ден с Бог

ден 1

Книжка 1

Мисли

1. Кой създаде небето и земята?

2. Как Бог нарече светлината?

3. Какво направи Бог на втория ден?