Поклонението на мъдреците

Поклонение на мъдреците- 2

Мъдреците напуснаха Йерусалим.
"Ето я отново! Вижте - звездата, която ни показа, че е роден Царят на евреите!"
Мъжете от Вавилон толкова се зарадваха, когато видяха звездата отново.
Представете си! Звездата вървеше пред тях в небето и им показваше пътя към Витлеем.
Звездата спря над точно една определена къща. Защото точно там живееха Мария и Йосиф с бебето Исус.
Мъдреците влязоха в къщата и намериха Мария и Йосиф. И със собствените си очи видяха бебето Исус, Царя, когото Бог беше изпратил.
Удивени, те се поклониха пред Исус.
Те искаха да му принадлежат; Той трябваше да бъде техният цар и да управлява в живота им.
Дали Исус е и твоя цар? Позволяваш ли му да те води през целия ти живот?
Няма нищо по-добро за теб и мен в целия свят от това да имаме Исус като цар на нашия живот.
Мъдреците искаха да мупринадлежат. Разопаковаха подаръците си - бяха толкова благодарни! Златото, скъпият парфюм и тамян бяха техните подаръци за вечния Цар.
Най-ценният дар, който можем да Му дадем, е животът ни. Който предаде живота си на Исус, ще бъде изобилно възнаграден.
;