Поклонението на мъдреците

Поклонение на мъдреците

Милиарди звезди блестяха на нощното небе. Няколко мъдри и учени мъже от Вавилон наблюдаваха светещото небе през телескоп.
"Я, вижте! Нова звезда! Тази - никога досега не е била там."
"Прав си. Изведнъж се е появила нова звезда. Какво ли означава това?"
Тези мъдреци знаели много за астрономията. За да намерят отговора на въпроса си, те изследвали каменни плочи и дълги свитъци.
"Ето отговора: Звездата ни показва, че Царят на евреите се е родил!"
"Много специален цар! Най-доброто нещо, което можем да направим е да отидем да го намерим и след това да му се поклоним. Той трябва да бъде и наш цар."
Исусе, вечният Цар се беше родил.
Първо, Бог го каза на овчарите, а след това и на мъдрите мъже във Вавилон.
Скоро след това мъдреците натовариха пътните си чанти и подаръците на камилите си. Те трябваше да изминат разстояние от над 1500км!
Пътуването им отне месеци. Но Исус беше толкова важен за тях. Те искаха да му се поклонят и да покажат на всички, че Го приемат за господар на живота си.
Искаш ли Той също да бъде твой Господ и Спасител?
Уморени, мъдреците най-накрая стигнаха до големия град Йерусалим.
"Къде е новороденият цар? Видяхме Неговата звезда и дойдохме да Му се поклоним."
Никой не им отговори. Хората бяха шокирани. А цар Ирод беше най-шокиран от всички. Този ужасен цар, от когото всички се страхували, се страхувал да не загуби трона си. Бързо повика писарите си да дойдат при него. - Знаете ли къде ще се роди този Цар на евреите?"
"Разбира се, че знаем. Ние изучиваме Божието Слово. Царят ще излезе от Витлеем."
Тези думи удариха Ирод като меч. Но той успя да се овладее и никой не видя страха му.
"Идете във Витлеем и потърсете детето. Когато го намерите, се върнете и ми кажете, защото аз също искам да му се поклоня."
Мъдреците напуснаха Йерусалим.
;
  
  
  

Напред..