Африкански слон

Просто уникален!Заради дългия хобот, гигантските уши и огромните бивни, африканските слонове са уникални!

Те използват хобота си за хващане, подушване и за пиене на вода от дълбоки дупки.


Напред