Африкански слон

Просто уникален!Заради дългия хобот, гигантските уши и огромните бивни, африканският слон е уникален!

Африканските слонове използват хобота си за хващане, подушване и за пиене на вода от дълбоки дупки.


Напред Обратно към началото